IBRETLI SÖZLER

* Akrabanın cefası,yabancının darbesinden daha acıdır.

Hz.Ömer (R.A.)

 

* Acı sözler hakikat ise,tatlı sözlerden daha tatlıdır.

 

Bıçakçızâde İ.Hakkı

 

* < Dostu üzdüğü,düşmanı sevindirdiği için > sakın her hangi bir kimseye,elemli olduğunu açığa vurma.

 

Seyyid VEHBİ

 

* Sevdiklerimizden gelen kötülük,sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır.

 

Cemil Senâ ONGUN

 

* Kimse aç kalmaz cihanda,bilse nimet kadrini.

 

İzzet Molla

 

* Karnı açlardan ziyâde,kalbi açlara acırım.

 

Cenap ŞEHABEDDİN

 

* Dikkat ediniz;İnsan tok karnına inkara,aç iken daha ziyade imâna mâildir.

 

Cenap ŞEHABEDDİN

 

* Hangi vâli birine zulmeder ve o zulüm bana şikayet olunur da;ben o zulmü izâle etmez isem,o kimseye ben zulmetmiş,adâletten ayrılmış olurum.

 

Hz.Ömer (R.A.)

 

* Bir devletin devam ve bekâsı,adâletle mümkün olur.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Ülkeler kılıçla alınır,ancak adâletle korunur.

 

TİMURLENK

 

* Affın en güzeli,hasmını ezmeye muktedir iken yapılandır.

 

Ömer b.Abdülaziz (Rh.A.)

 

* Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz,lâkin vatanınıza,milletinize ve dininize fenâlık edenleri asla affetmeyiniz.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Hoşlanılmayan halleri görmezden gelip müsâmahakâr davranırsan,hürmet ve saygı görürsün.

 

Hz.Osman (R.A.)

 

* Çocukların,kadınların ve acezenin zararsız kusurlarını,hoş görmelidir.

 

Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (K.S.)

 

* Başında değirmen taşı bile dönse,bir bilgin gibi sıkıntılı zamanında dahi yumuşak davran.

 

Nâsırı Hüsrev (Rah.A.)

 

* Meyvelerle yüklü dal başını yere koyar.

 

Şeyh Sâdi ŞİRAZİ

 

* Ne hikmettir,şu dünyaya,Gelen ağlar,giden ağlar.

 

Seyrani

 

* Dünyaya geldiğin zaman,sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı.Öyle bir hayat sür ki,öldüğünde çevrendekiler ağlarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin.

 

Mecmeddin-i Kübra (Ks.)

 

* Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha : Bir kupkuru çöl var : Ne ışık var,ne de vâha!

 

Mehmet Akif ERSOY

 

* Güzel ahlâk en hayırlı dosttur.Çirkin ahlâk en zararlı düşmandır.

 

Hz.Ömer (R.A)

 

* Her yaranın ilacı varda kötü huyun ilacı yoktur.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Ahlâkı kötü insanlarla sohpet etme ki,günah irtikabına meyletmeyesin.

 

İmam-ı Âzam (R.A.)

 

* Güzel huy zenginlik sayılır.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Bütün cihanı araştırdım,iyi huydan daha iyi bir riyâkat görmedim.

 

Mevlana Celaleddin-i Rûmî (Ks.)

 

* Ahmak kişi kendini iki şeyde belli eder,o da,manasız konuşmak ve kendisine sorulmadan cevap vermektir.

 

Hz. Ebûbekir (R.A.)

 

* Kişinin aklını beğenmesi,ahmaklığa delildir.

 

Hz. Osman (R.A.)

 

* Sakın âlimlerden herhangi birine eza etmeyiniz ! Kim bir alime eza ederse,Rasulullah'a eza etmiş olur.

 

İkrime (R.A.)

 

* Her âlim zamanın insanlarını aydınlatan bir kandildir.

 

Hasan Basri (K.S.)

 

* Âlimlerle düşüp kalkan,vakar sahibi olur.

 

Mansur bin Ammar (R.A.)

 

* Hareketlerini ilme uydurmayan alim,elinde meş'ale tutan köre benzer.Başkalarının yulunu aydınlatır.Fakat kendi yolunu göremez.

 

Şeyh Sâdi ŞÎRÂZİ (K.S.)

 

* Ahlakça bozuk âlim,insanlığın başında düşünülebilecek felaketlerin en korkuncudur.

 

Süfyan-üs SEVRÎ (K.S.)

 

* Dünya işlerinde darlığa veya bir şehvet sıkıntısına düşen kimse,kendini ibâdete vermelidir.

 

İmamı ŞÂFÎİ (Rah.A.)

 

* Kimin gözü ve gönlü şu fâni hayattan,öbür bâki hayat hakkında iyi bir ibâdet dersi almamış ise,bilin ki,o adamın kalbi perdeli,ameli de azdır.

 

Mâlik bin Dinâr (K.S.)

 

* Aşk ile yapılmayan ibâdet rüzgâra benzer.

 

Yunus EMRE (K.S.)

 

* Çalışan insanlar,kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise,kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Çalışma ve hareketlerin ya Hakk'a veya halka yaramalı,üçüncüsü şeytana yarar.O da boş durmaktır.

 

Abdülkâdir GEYLÂNÎ (K.S.)

 

* Kim kazanmazsa bu dünyada ekmek parası,Dostunun yüz karası,düşmanının maskarası.

 

Mehmet Akif ERSOY

 

* Çocuğu islam fıtratı üzere yetiştirmek için,ilk yapılacak şey onun helal lokma ile beslenmesidir.

 

İmamı GAZÂLİ (K.S.)

 

* Çocuğun yaşı onu geçince,ona söyle;nâmahrem kadınların yanında oturmasın.

 

Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)

 

* Çocukların utangaç olması,onların iyi huy sahibi olacağını müjdeler.

 

İmam GAZALÎ (K.S.)

 

* Dilinizi daima iyi kullanınız,O sizi mutluluğa götürdüğü gibi,felâkete de götürebilir.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Dili ve sözü bir olmayan kimsenin,yüz dili bile olsa,yine dilsiz sayılır.

 

MEVLANA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)

 

* Dilin bir aslandır,onu serbest bırakırsan,seni yok edebilir.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Kalbinde kasved,vücudunda maraz ve zafiyet,rızkında mahrûmiyet varsa,bil ki,dilin zararlı şeyler sarf ediyor.

 

* Utancı giden kimsenin kalbi ölür.

 

Hz.Ömer (R.A.)

 

* Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir.

 

İmam ŞÂFİÎ (Rah.A.)

 

* Akıllı bir insan fakir olabilir,fakat o,hiç bir kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Fakirlik ve tasavvuf,ikisi de ciddi şeylerdir.Onları alaylı şeylere karıştırmaya gelmez.

 

Abdülkadir GEYLÂNİ (K.S.)

 

* En şiddetli fakirlik ahmaklıktır.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Fukara kalbine her kim dokuna, Dokuna sînesi Allah okuna.

 

Yunus EMRE (K.S.)

 

* Önceden helâk olanlar şu üç şey yüzünden felâkete uğradılar:Çok konuşmak,çok yemek,çok uyumak.

 

İbrahim-al NAHÂÎ (Rh.A.)

 

* İki şeyin elden gitmeden,değerini anlamak zordur: Biri sağlık,ötekide gençlikitr.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Gençlik bahar,ihtiyarlık ise kışa benzer.Öyle bir kış ki,arkasından bahar gelmeyecek.

 

FİRDEVSÎ

 

* Akıllı genç,câhil ihtiyardan hayırlıdır.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* En hayırlı genç o'dur ki,ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak,gençlik hevasâtına esir olmayıp gaflete boğulmayandır.

 

Said-i NURSÎ

 

* Gençliğini eğlenmekle geçiren,ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.

 

A.Fuat BAŞGİL

 

* Gıybet âcizlerin işidir.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Sana başkasından dedikodu getiren,senden de başkasına dedikodu götürür.

 

İmam-ı Şâfi-i (Rah.A.)

 

* Elin ayıbını sana söyleyen,senin ayıbını da ele söyler.

 

Muallim NACİ

 

* Gıybet,alçakların otladığı bir otlaktır.

 

Adiy b.Hatem

 

* Bilmem ki nedir gıybet etmekle kişinin kârı ? Bu günâhı edenin var mı namusu ârı?

 

H.Alhas SERTKAYA

 

* Çok suyun ekinleri öldürdüğü gibi,çok gülmek da kalbi öldürür.

 

Hz.Ömer (R.A.)

 

* Çok gülmekten sakının,çünkü bu hal,kalbin içinde hasıl olan tefekkürü öldürür.

 

İmam-ı ÂZAM (Rah.A.)

 

* Çok gülenin heybeti azalır.

 

Hz.Ömer (R.A.)

 

* Halk arasında kahkaha ile gülme,lüzumsuz yere tebessüm de etme.

 

İmam-ı ÂZAM (Rah.A.)

* Nimet uçları elinize geçtiği zaman,az şükretmek suretiyle,nimetin tamamını kaçırmayınız.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Her nimete erdiğinde ve başarıya ulaştığın vakit, de, başarın artar.

 

Hz.Ali (R.A.)

* Hasta ziyareti nâfile ibadetten hayırlıdır.

 

MEVLÂNA Celaleddin-i Rumî (K.S.)

 

* Takvası azalan kişinin hayâsı azalır.

 

Hz.Ömer (R.A.)

 

* Hayâ,kötülüklerle insan arasında perdedir.

 

Hz.Osman (R.A.)

* Helâlin hesâbı, haramın azâbı vardır.

 

Hz.Ali (R.A.)

 

* Bir kuruş haramı terk etmek, yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir.

 

Abdullah b.Mubârek (Rah.A.)

* Öfke; ızdırâp ve rahatsızlıktır.

 

Hz. Ali (R.A.)

 

* Hiddetin fazlası, îtizar zilletine sebep olur.

 

Amr İbni As (R.A.)

 

* Azgınlık kılıcını çeken,onunla kendi elini keser.

 

Mansur Bin Ammâr (R.A.)

 

* Öfkesini yenenin, Allah kalbini imanla doldurur.

 

İmam Muhammed (R.A.)

 

* Hiddetli iken hiç bir şey yapma. Fırtınaya yelken açılır mı hiç.

 

Abdulkâdir GEYLÂNÎ (K.S.)

 

* Hiddetin başlangıcı çılgınlık, sonu pişmanlıktır.

 

Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)

* İçki içilip, kumar oynanan yerde yeşillik bitse, ben orada develerimi otlatmazdım.

 

Veysel KARANÎ (K.S.)

 

* Bir kimsede yüz tane iyi huy bulunsa, eğer şarap içiyorsa hepsini mahveder, siler götürür.

 

İ.Ahmet b. HAnbel (Rah.A.)

 

* Sarhoşluk, insanlıktan uzaklaşıp şeytanlaşmaktır.

 

Hattap bin Muallâ (Rah.A.)

* İnsan nefsinin her istediğini alıp yemek israf yönünden kâfidir.

 

Hz. Ebu Bekir (R.A.)

 

* Bir kaç güne yetecek bir rızkı, bir günde harcayan hâne halkına ben buğz ederim.

Hz. Ömer (R.A.)

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: zeynep( zeynepadıkarahotmail.com ), 12.12.2008, 17:00 (UTC):
bu siteyi ve bu sözleri çok beyendim allah devamını getirir inşallah..

Yorumu gönderen: adile ünal( mode_listhotmail.de ), 21.09.2007, 23:28 (UTC):
sayfaniz cok güzel ALLAH razi olsun;)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

Reklam
 
 
Bugün 4 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=